ลงทะเบียนศิษย์เก่า
Warning: fopen(Counter/CounterSidkao.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in F:\English_Website\web2013\modules\student\sidkao.php on line 16

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in F:\English_Website\web2013\modules\student\sidkao.php on line 17

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in F:\English_Website\web2013\modules\student\sidkao.php on line 19
:: กรุณากรอกรหัสนักศึกษาของท่าน เพื่อทำการลงทะเบียนศิษย์เก่า

    รหัสนักศึกษา

  วัน/เดืิอน/ปีเกิด (Ex: 01/01/50)