โครงการกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ชื่อโครงการ ละครเวทีภาษาอังกฤษ พระสุธน-มโนราห์

อังคาร ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557


http://lampangnowmak.com/event/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81/

เข้าชม : 697