แจ้งให้นักศึกษา รหัส ๕๕ และ ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จันทร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557


คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.แจ้งให้นักศึกษา รหัส ๕๕ และ ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=11738

เข้าชม : 626