ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 วีดีโอเผยแพร่


ฟ้อนพุทธบูชาไว้สา เบิกฟ้าเวียงละกอน
งานราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ครั้งที่ 6
9 กุมภาพันธ์ 2554

การแสดงชุด "ฟ้อนพุทธบูชาไว้สา เบิกฟ้าเวียงละกอน"
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
วันที่ 15 ม.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ฟ้อนเล็บประกวด
งานประกวดเทียนพรรษาและประกวดฟ้อนเล็บ
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร
22-23 กรกฎาคม 2553

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วันที่ 8 - 1 กรกฎาคม 2551
VCD1

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2552
VCD1

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 4 สิงหาคม 2552
VCD1

วีดีโอเผยแพร่

  ฟ้อนพุทธบูชาไหว้สา เบิกฟ้าเวียงละกอน
งานราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ครั้งที่ 6

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  |  all rights reserved 2010  |  view best with IE