Lampang Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ ,มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง’55″ วันที่ 9-10 ส.ค. 55

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้จัดงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง’55″ ในหัวข้อ การอยู่รอดจากภัยพิบัติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบกับ นิทรรศการภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติและโรคอุบัติใหม่ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่  9-10 สิงหาคม พ.ศ 2555 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ติดต่อ – สอบถามได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โทร.054-241052
www.science.lpru.ac.th