Lampang Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ ,มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง’55″ วันที่ 9-10 ส.ค. 55

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ลป.ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อุตรดิตถ์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 6 ประเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป จัดทำโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2555

มร.ลป แจ้งกำหนดการวันสุนทรภู่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการเปิดงานนิทรรศการ "สล่าสร้างศิลป์ถิ่นลำปาง" ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 
มิถุนายน 2555 ณ ห้องโถงกลางอาคารสำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กพน.มร.ลป จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคพร้อมรณงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ครบ ๑๐๐ %
กองบริการการศึกษามร.ลป แจ้งกำหนดการ กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/55