bill_commit
 เข้าสู่ระบบรายงานตัวบัณฑิต
กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา
เลือกข้อมูลวันเกิด
เลือกข้อมูลเดือนเกิด
เลือกข้อมูลปีเกิด

สารบัญ
ตรวจสอบ / ค้นหา รายชื่อบัณฑิต

เอกสารหมายกำหนดการเสด็จ พระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตปริญญาตรี

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตปริญญาโท และ ปริญญาเอก

หนังสือขออนุญาตลางาน
ชุดครุย

คำแนะนำการแต่งกาย "ว่าที่ ร้อยตรี"

คำแนะนำในการฝึกซ้อม

การแต่งกายบัณฑิต

ตัวอย่างการแต่งกายและทรงผมของบัณฑิต

การแต่งกายบัณฑิตตั้งครรภ์

ตัวอย่างรองเท้าบัณฑิต

แผนที่การเดินทางไป วิทยาเขต
สะลวง - ขี้เหล็ก


แผนผังการจราจร ที่จอดรถ และเส้นทางเสด็จ ภายใน หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

วิธีใช้ระบบรายงานตัวผ่านระบบ Internet

รายชื่อบัณฑิตที่รายงานตัวเรียบร้อย


ติดต่อสอบถาม
ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร 082–1889495

กองพัฒนานักศึกษา โทร 0-5423-7399 ต่อ 1400

เสื้อครุย สามารถสอบถามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์ อาคารอาลัมพาง ชั้น 2 โทร. 085-7128467,089-9513436,089-2644094 (เปิดทำการทุกวันเวลา 08.30 น.-16.30 น.)

งานประชาสัมพันธ์ โทร 054-237399 ต่อ 5117-8

ระบบข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต โทร. 054-23739 ต่อ 6000-5 ,054-241022


ข้อมูลสถิติ
จำนวนบัณฑิตที่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 
1,741 (91.39%) คน
จำนวนบัณฑิตที่เข้าสู่ระบบรายงานตัว
 
1,260 (66.14%) คน
จำนวนบัณฑิตที่รายงานตัวเรียบร้อย
ปรด. :
1 (100.00%) คน
บธ.ม. :
1 (12.50%) คน
บช.ม. :
1 (11.11%) คน
รป.ม. :
1 (16.67%) คน
วท.บ. :
80 (30.53%) คน
ศศ.บ. :
173 (30.35%) คน
น.บ. :
6 (15.38%) คน
บช.บ. :
77 (42.78%) คน
บธ.บ. :
75 (26.22%) คน
ค.บ. :
183 (33.64%) คน
รวม
 
598 (31.39%) คน
  วิธีการรายงานตัวผ่านระบบ Internet

มีขั้นตอนการทำงานดังนี้
เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยเข้าไปที่ "ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (http://lprumis.lpru.ac.th/End)"
เข้าไปกรอกข้อมูลการรายงานตัว โดยเข้าไปที่ "ระบบข้อมูลบัณฑิต" ในหน้าเว็บ
ทำตามขั้นตอนจนครบ
 
** หมายเหตุ **
  ให้บัณฑิตที่ไม่ได้ส่งรูปให้แก่ฝ่ายทะเบียนตอนจบ ให้เตรียมรูปบัณฑิต 1 รูป(รูปปัจจุบันหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ) มาส่งในวันแรกของการฝึกซ้อมแต่ละรุ่น ที่อาจารย์ควบคุมแถว
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)
  • ค่ารายงานตัว : 1,800 บาท
  • ค่าเช่าชุดครุย: กลุ่มเยียวยา(ผู้ที่ได้ซื้อชุดครุยเก่า) 1,500 บาท ** ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อนำชุดมาคืน
  • ค่าเช่าชุดครุย: กลุ่มปกติ 1,500 บาท ** ได้รับเงินคืน 400 บาท เมื่อนำชุดมาคืน
  • ค่ารถรับส่งพร้อมอาหาร : 500 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง
    (เฉพาะบัณฑิตที่มีความประสงค์จะเดินทางไปพร้อมรถมหาวิทยาลัยฯ)

 

วีดีโอสำหรับการฝึกซ้อม

 


ดำเนินการโดยฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร.054-237399 ต่อ 7319,3819 โทรสาร 054-237388-389


bill_commit